Brandwerend

cropped-LOGO-Brandwerende-Techniek-Jorritsma-1.png

Optimale Passieve Brandwerendheid

Brandwerende afdichtingen Kittechniek Jorritsma ¬†Brandwerende afdichtingen is gespecialiseerd in het leveren en aanbrengen van hoogwaardige brandwerende en -vertragende materialen en afdichtingen. Hieronder wordt verstaan zowel het afdichten van doorvoeringen en sparingen in wanden en vloeren, het aanbrengen van coating tegen vuuruitbreiding, als ook het monteren van brandwerende vloeren of plafonds. Door deze brandwerende voorzieningen worden mensen en goederen beschermd tegen brand, rook en explosiegevaar. Kittechniek Jorritsma Brandwerende Afdichtingen beschikt over speciaal opgeleide monteurs die deze werkzaamheden door geheel Nederland kunnen uitvoeren. Tevens kunnen wij voor u als opdrachtgevers inspecties uitvoeren op bestaande doorvoeringen en afdichtingen. Advies op basis van een scan van een gebouw, project en/of object is daarmee een regulier onderdeel van Kittechniek Jorritsma Brandwerende afdichtingen.       Kittechniek Jorritsma Brandwerende afdichtingen is VCA gecertificeerd, en werkt met hoogwaardige brandwerende oplossingen voor gebouwen, kantoren, scholen, winkels, parkeergarages en andere brandgevoelige omgevingen. Deze producten en systemen voldoen aan (inter-) nationale regelgeving voor brandveiligheid. Onze mensen krijgen regelmatig onderricht op het gebied van productkennis en/of bouwbesluit regelgeving. Afdichtingen en doorvoeren Als de brandcompartimenten zijn gemaakt, worden de brandscheidingen vaak onderbroken door bijvoorbeeld kabelgoten, leidingen en verwarmingsbuizen. Allereerst wordt bekeken aan hoeveel minuten brandwerendheid de doorvoering moet voldoen ( conform Bouwbesluit, of tot het rechtens verkregen niveau ), vervolgens wordt naar een passende oplossing gezocht om met de juiste gecertificeerde producten optimaal af te dichten. win_20170108_15_26_14_pro   Na afloop van de werkzaamheden wordt middels een speciaal ontwikkelde applicatie. in een Digitaal logboek wordt een overzicht gemaakt van elke afdichting. Daarin gegevens als: QR code, datum, locatie, type sparing, brandwerendheid etc. Ook wordt er een foto aan toegevoegd. Alle sparingen zijn op deze manier duidelijk geadministreerd. Dit logboek is on line via ons webportaal in te zien. Deze vorm van administratie kent vele voordelen voor ons en u als opdrachtgever. info@kittechniekjorritsma.nl 0515442719